Wij zijn ‘StudieHub De Breul’.

Een stichting, opgezet door Laurence Verbree, Noah de Boer en Chris Lemstra. Drie leerlingen van de katholieke scholengemeenschap De Breul. In de afgelopen jaren is de vraag naar aanvullend onderwijs exponentieel gestegen. Mede door de coronacrisis, maar ook door veel lesuitval en een te kort aan docenten zijn er veel leerachterstanden ontstaan. Op de huidige markt zijn veel particuliere instituten te vinden met een winstoogmerk om dit probleem op te lossen maar helaas is dit niet voor iedereen toegankelijk. Door de hoge prijzen van studiebegeleiding is het voor veel mensen niet meer betaalbaar en ontstaat er kansenongelijkheid in het onderwijs. De kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter.

Dit leidt tot kansenongelijkheid. 

Dit maatschappelijk probleem lossen wij op. In samenwerking met De Breul hebben wij een stichting gerealiseerd die studiebegeleiding verzorgt. Studiebegeleiding van goede kwaliteit en betaalbaar voor iedereen. Dat is de oplossing voor de leerachterstanden, waardoor het de continuïteit van de schoolprestaties verhoogd.

Ons team

studiehub@de-breul.nl